Inresande till Åland 2022

Betydligt färre inresande än före pandemin

De inresande till Åland uppgick 2022 till knappt 1,4 miljoner, vilket är en minskning med 34 procent jämfört med 2019, året närmast före covid-19-pandemin. Det var främst inresandet från Sverige som rasade, en nedgång med 41 procent, medan de inresande från Finland minskade med 3 procent. Jämfört med 2021 ökade det totala inresandet med 53 procent. Statistiken om de inresande omfattar de kryssningsresenärer, dagsresenärer, övernattande besökare och hemvändande ålänningar som anländer med färja eller flyg. Personer som kommer till Åland med egen båt ingår inte.

Inresande efter avreseland 2019–2022

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet

Kryssningsresenärerna från Sverige minskade mest

Jämfört med 2019 var det framför allt kryssningsresenärerna från Sverige som blev färre. De minskade med 440 000 personer, eller 63 procent. Antalet övriga inresande från Sverige minskade med 25 procent. Samtidigt ökade resenärerna med skärgårdsfärjor från Finland med sex procent, medan det övriga inresandet från fastlandet gick ned med fyra procent. Totalt sett var de inresande närmare 700 000 färre än 2019, men nästan 500 000 fler än 2021.

Inresande efter avreseland och transportmedel 2019, 2021 och 2022

Tabellens innehåll beskrivs i texten i anslutning till tabellen

Nästan tre fjärdedelar kom från Sverige

Trots att de inresande från Sverige minskade mest stod de fortsättningsvis för en dominerande del av det totala inresandet. Under 2022 kom 72 procent av de inresande från Sverige och 26 procent från Finland. År 2019 var fyra femtedelar av de inresande från Sverige, men under pandemiåren 2020 och 2021 gick andelen ner till ungefär två tredjedelar.

Andel inresande efter avreseland 2019–2022, procent

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet

Rekordlågt inresande i januari

Antalet inresande i januari 2022 var det lägsta i januari sedan ÅSUB började sammanställa månatlig statistik på 1990-talet och det tredje lägsta för någon enskild månad under samma tid. Endast i april och maj 2020 reste färre personer till Åland. De inresande uppgick till knappt 17 000 i januari 2022, vilket kan jämföras med ett medeltal på 91 000 för januari 2000–2020. I relation till januari 2019 var nedgången 75 procent. Övriga månader 2022 hade också färre inresande än motsvarande månader 2019. Minst var tappet i april, juni och juli, då minskningen rörde sig mellan 20 och 25 procent.

Förändring av inresandet efter månad 2019–2022, procent

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet

Fler inresande från Finland i april–juli 2022 än 2019

I januari 2022 reste nästan lika många personer till Åland från Finland som från Sverige. Därefter normaliserades läget något då 70 procent av de inresande kom från Sverige i februari och 65–75 procent under månaderna mars till oktober. I november och december kom över 80 procent av de inresande från Sverige. Inresandet från Sverige var ändå varje månad 2022 betydligt mindre än samma månad 2019, medan resenärerna från Finland var fler under månaderna april–juli 2022 än 2019. Ökningsgraden varierade mellan 10 och 20 procent dessa månader.

Inresande efter månad och avreseland 2022

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet

Inresandet från Finland på samma nivå som före pandemin

Medan inresandet från Finland 2022 var tillbaka på en normalnivå för 2000-talet hade mängden resenärer från Sverige fortfarande långt kvar till det årliga antal som gällde under åren närmast före pandemin. Under 2013–2019 kom ungefär 1,7 miljoner resenärer per år från Sverige, vilket kan jämföras med knappt en miljon 2022. Under pandemiåren 2020 och 2021 låg inresandet från Sverige på runt en halv miljon per år.

Inresande efter avreseland 2000–2022

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet

Mer detaljerade uppgifter finns i excelfiler och databaser på ÅSUBs webbplats.

Gerd Lindqvist

+358 (0)18 25582
fornamn.efternamn[at]asub.ax