Inresande till Åland april 2008

I april 2008 uppgick antalet inresande till drygt 156 400 personer. Jämfört med april 2007 innebär det en minskning med drygt 9 300 personer eller närmare sex procent. Antalet resenärer minskade både från Sverige och från Finland. Kryssningsresenärerna från Sverige minskade med drygt sju procent och de övriga resenärerna med närmare fyra procent. Sammantaget minskade de svenska resenärerna med nästan sex procent jämfört med april 2007. Under samma period minskade även de inresande från Finland med drygt sex procent. De inresande från övriga länder ökade dock med närmare 32 procent jämfört med samma månad i fjol, men i denna kategori är totalantalet litet, knappt 1000 personer under april månad.

Kryssningsresenärerna från Sverige stod för knappt 53 procent av månadens inresande och övriga inresande från Sverige för drygt 33 procent. I april kom således nästan 86 procent av resenärerna från Sverige medan de inresande från Finland utgjorde nästan 14 procent och passagerarna från övriga länder 0,6 procent.

Hela meddelandet kan du läsa här.