Inresande till Åland april 2009

Inresandet ökade april
I april 2009 uppgick antalet inresande till närmare 184 500 perso¬ner. Jämfört med april 2008 innebär det en ökning med drygt 28 000 personer eller nästan 18 procent. Antalet resenärer ökade både från Sverige och från Finland. Kryssningsresenärerna från Sverige ökade med drygt sju procent och de övriga inresande från Sverige ökade med nästan 36 procent. Sammantaget ökade de svenska resenärerna med drygt 18 procent jämfört med april 2008. Under samma period ökade även de inresande från Finland med drygt 18 procent. Resenärerna från övriga länder minskade dock sitt inresande med drygt 27 procent jämfört med samma månad i fjol.

Kryssningsresenärerna från Sverige stod för knappt 48 procent av månadens inresande och övriga inresande från Sverige för drygt 38 procent. I april kom således totalt 86 procent av resenärer¬na från Sverige medan de inresande från Finland stod för knappt 14 procent. De inresande från övriga länder utgjorde 0,4 procent under april.

Under årets fyra månader anlände närmare 601 200 personer till Åland, vilket innebär en ökning om närmare 53 300 personer eller nästan tio procent jämfört med januari – april 2008.

Hela meddelandet kan du läsa här.

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden