Inresande till Åland augusti 2006

I augusti 2006 uppgick antalet inresande till drygt 237 000 personer. Jämfört med augusti 2005 innebär det en minskning med drygt 10 400 personer eller drygt 4 procent. Antalet resenärer minskade både från Sverige och Finland. Kryssningsresenärerna från Sverige minskade med drygt 14 procent medan de övriga resenärerna ökade med tre procent. Sammantaget minskade alltså de svenska resenärerna med drygt fem procent jämfört med augusti 2005. Under samma period minskade de inresande från Finland med en procent medan de inresande från övriga länder ökade med drygt 61 procent jämfört med samma månad i fjol.

Hela meddelandet kan du läsa här.

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden