Inresande till Åland augusti 2007

Inresandet ökade under augusti
I augusti 2007 uppgick antalet inresande till drygt 248 300 personer. Jämfört med augusti 2006 innebär det en ökning med drygt 11 300 personer eller knappt fem procent. Antalet resenärer ökade både från Sverige och från Finland. Kryssningsresenärerna från Sverige ökade med knappt 10 procent medan de övriga resenärerna ökade med drygt en procent. Sammantaget ökde de svenska resenärerna med nästan fem procent jämfört med augusti 2006. Under samma period ökade de inresande från Finland med drygt en procent, resenärerna från övriga länder fördubblade sitt inresande, drygt 100 procent jämfört med samma månad i fjol. Det bör noteras att förändringsprocenten för de inresande kan bli stor om jämförelseantalet är litet.

Hela rapporten kan du läsa här.

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden