Inresande till Åland augusti 2008

I augusti 2008 uppgick antalet inresande till drygt 228 800 personer. Jämfört med augusti 2007 innebär det en minskning med drygt 19 500 personer eller nästan åtta procent. Antalet resenärer minskade från Sverige men ökade från Finland. Kryssningsresenärerna från Sverige minskade med närmare 12 procent och de övriga resenärerna med drygt sju procent. Sammantaget minskade de svenska resenärerna med drygt nio procent jämfört med augusti 2007. Under samma period ökade de inresande från Finland med drygt tre procent. De inresande från övriga länder minskade med drygt 70 procent jämfört med samma månad i fjol, men i denna kategori är totalantalet litet.

Kryssningsresenärerna från Sverige stod för drygt 35 procent av månadens inresande och övriga inresande från Sverige för drygt 46 procent. I augusti kom således drygt 81 procent av resenärerna från Sverige medan de inresande från Finland utgjorde lite mer än 18 procent och passagerarna från övriga länder 0,4 procent.

Till och med augusti 2008 har drygt 1 542 900 passagerare anlänt till Åland, vilket innebär en ökning om drygt 14 700 personer eller en procent jämfört med januari–augusti 2007.

Hela meddelandet kan du läsa här.

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden