Inresande till Åland augusti 2009

Inresandet ökade i augusti
I augusti 2009 uppgick antalet inresande till närmare 244 800 perso¬ner. Jämfört med augusti 2008 innebär det en ökning med närmare 16 000 personer eller sju procent. Antalet resenärer ökade från Sverige men minskade från Finland. Kryssningsresenärerna från Sverige ökade med drygt sju procent och de övriga inresande från Sverige med nästan 14 procent. Sammantaget ökade de svenska resenärerna med 11 procent jämfört med augusti 2008. Under samma period minskade de inresande från Finland med närmare 11 procent. Resenärerna från övriga länder ökade sitt inresande med drygt sju procent jämfört med samma månad i fjol.

Kryssningsresenärerna från Sverige stod för drygt 35 procent av månadens inresande och övriga inresande från Sverige för drygt 49 procent. I augusti kom således nästan 85 procent av resenärer¬na från Sverige medan de inresande från Finland stod för drygt 15 procent. De inresande från övriga länder utgjorde 0,4 procent under augusti.

Under årets åtta månader anlände nästan 1 600 200 personer till Åland, vilket innebär en ökning om nästan 54 900 personer eller närmare fyra procent jämfört med januari – augusti 2008.

Hela meddelandet kan du läsa här.