Inresande till Åland februari 2009

Inresandet minskade i januari
I februari 2009 uppgick antalet inresande till nästan 143 400 personer. Jämfört med februari 2008 innebär det en minskning med knappt 1 700 personer eller drygt en procent. Antalet resenärer minskade från Sverige och ökade från Finland. Kryssningsresenärerna från Sverige minskade med närmare tio procent medan de övriga inresande från Sverige ökade med knappt 16 procent. Sammantaget minskade dock de svenska resenärerna med närmare två procent jämfört med februari 2008. Under samma period ökade de inresande från Finland med närmare en procent, resenärerna från övriga länder ökade även de sitt inresande med drygt 17 procent jämfört med samma månad i fjol. Det bör noteras att förändringsprocenten för de inresande kan bli stor om jämförelseantalet är litet.

Kryssningsresenärerna från Sverige stod för knappt 55 procent av månadens inresande och övriga inresande från Sverige för närmare 33 procent. I februari kom således totalt drygt 87 procent av resenärerna från Sverige medan de inresande från Finland stod för drygt 12 procent. De inresande från övriga länder utgjorde 0,2 procent under februari.

Under årets första två månader anlände drygt 264 100 personer till Åland, vilket innebär en ökning om knappt 26 900 personer eller lite mer än 11 procent jämfört med januari – februari 2008.

Hela meddelandet kan du läsa här.

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden