Inresande till Åland januari 2004

Fler inresande från Sverige i januari
I januari 2004 uppgick antalet inresande till drygt 99 000 personer. Jämfört med januari 2003 innebär det en ökning med drygt 23 700 personer eller 31,5 procent. Antalet resenärer ökade från Sverige och minskade från Finland. Kryssningsresenärerna från Sverige ökade med drygt 47 procent och de övriga resenärerna ökade med nästan 24 procent. Den stora ökningen för kyssningspassagerarna kan till en del förklaras med ökat tonnage jämfört med samma tid i fjol.

Om du vill läsa hela meddelandet klicka här.