Inresande till Åland januari 2008

Inresandet minskade i januari
I januari 2008 uppgick antalet inresande till knappt 92 200 personer. Jämfört med januari 2007 innebär det en minskaning med drygt 11 600 personer eller strax över elva procent. Antalet resenärer minskade både från Sverige och från Finland. Kryssningsresenärerna från Sverige minskade med drygt 19 procent medan de övriga inresande från Sverige ökade med närmare tio procent. Sammantaget minskade de svenska resenärerna med 12  procent jämfört med januari 2007. Under samma period minskade de inresande från Finland med närmare sex procent,  resenärerna från övriga länder minskade sitt inresande med drygt 32 procent jämfört med samma månad i fjol. Det bör noteras att förändringsprocenten för de inresande kan bli stor om jämförelseantalet är litet.
Kryssningsresenärerna från Sverige stod för drygt 58 procent av månadens inresande och övriga inresande från Sverige för knappt 27 procent. I januari kom således totalt nästan 85 procent av resenärerna från Sverige medan de inresande från Finland stod för 15 procent. De inresande från övriga länder utgjorde 0,2 procent under januari.

En del av minskningen av antalet kryssnigsresenärer kan eventuellt förklaras med tonnagebortfall under månaden.

Hela meddelandet kan du läsa här.

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden