Inresande till Åland januari 2009

Inresandet ökade i januari
I januari 2009 uppgick antalet inresande till drygt 120 700 personer. Jämfört med januari 2008 innebär det en ökning med drygt 28 500 personer eller 31 procent. Antalet resenärer ökade både från Sverige och från Finland. Kryssningsresenärerna från Sverige ökade med nästan 36 procent och de övriga inresande från Sverige ökade med 29 procent. Sammantaget ökade de svenska resenärerna med närmare 34 procent jämfört med januari 2008. Under samma period ökade de inresande från Finland med närmare 16 procent, resenärerna från övriga länder ökade även de sitt inresande med drygt 68 procent jämfört med samma månad i fjol. Det bör noteras att förändringsprocenten för de inresande kan bli stor om jämförelseantalet är litet.

Kryssningsresenärerna från Sverige stod för drygt 60 procent av månadens inresande och övriga inresande från Sverige för drygt 26 procent. I januari kom således totalt närmare 87 procent av resenärerna från Sverige medan de inresande från Finland stod för drygt 13 procent. De inresande från övriga länder utgjorde 0,3 procent under januari.

Hela meddelandet kan du läsa här.

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden