Inresande till Åland juli 2007

Inresandet från övriga länder ökade under juli månad
I juli 2007 uppgick antalet inresande till drygt 318 200 personer. Jämfört med juli 2006 innebär det en minskning med drygt 3 000 personer eller knappt en procent. Antalet resenärer minskade både från Sverige och från Finland. Kryssningsresenärerna från Sverige ökade med drygt 10 procent medan de övriga resenärerna minskade med närmare sju procent. Sammantaget minskade de svenska resenärerna med en procent jämfört med juli 2006. Under samma period minskade de inresande från Finland med knappt en procent, resenärerna från övriga länder ökade dock med knappt 26 procent jämfört med samma månad i fjol. Det bör noteras att förändringsprocenten för de inresande kan bli stor om jämförelseantalet är litet.

Hela meddelandet kan du läsa här.

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden