Inresande till Åland juli 2008

Ökning av inresande igen i juli
I juli 2008 uppgick antalet inresande till närmare 328 700 personer. Jämfört med juli 2007 innebär det en ökning med drygt 10 400 personer eller drygt tre procent. Antalet resenärer ökade från Sverige men minskade från Finland. Kryssningsresenärerna från Sverige minskade med närmare sex procent medan de övriga resenärerna ökade med drygt 10 procent. Sammantaget ökade de svenska resenärerna med närmare fem procent jämfört med juli 2007. Under samma period minskade de inresande från Finland med drygt tre procent. De inresande från övriga länder ökade med drygt 34 procent jämfört med samma månad i fjol, men i denna kategori är totalantalet litet, drygt 1 100 personer under juli månad.

Kryssningsresenärerna från Sverige stod för knappt 27 procent av månadens inresande och övriga inresande från Sverige för drygt 55 procent. I juli kom således 82 procent av resenärerna från Sverige medan de inresande från Finland utgjorde knappt 18 procent och passagerarna från övriga länder 0,3 procent.

Under de sju första månaderna 2008 anlände 1 314 100 passagerare till Åland, vilket innebär en ökning om drygt 34 200 personer eller 2,7 procent jämfört med januari–juli 2007.

Hela meddelandet kan du läsa här.

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden