Inresande till Åland juli 2009

Färre inresande i juli
I juli 2009 uppgick antalet inresande till närmare 328 900 personer. Jämfört med juli 2008 innebär det en minskning med närmare 2 200 personer eller 0,7 procent. Antalet resenärer ökade från Sverige och minskade från Finland. Kryssningsresenärerna från Sverige ökade med fem procent medan de övriga inresande från Sverige minskade med en halv procent. Sammantaget ökade de svenska resenärerna med drygt en procent jämfört med juli 2008. Under samma period minskade de inresande från Finland med närmare nio procent. Resenärerna från övriga länder minskade sitt inresande med nästan 36 procent jämfört med samma månad i fjol.

Kryssningsresenärerna från Sverige stod för 28 procent av månadens inresande och övriga inresande från Sverige för 55 procent. I juli kom således totalt 83 procent av resenärer¬na från Sverige medan de inresande från Finland stod för knappt 17 procent. De inresande från övriga länder utgjorde 0,2 procent under juli.

Under årets sju månader anlände drygt 1 355 400 personer till Åland, vilket innebär en ökning om knappt 38 900 personer eller tre procent jämfört med januari – juli 2008.

Hela meddelandet kan du läsa här.