Inresande till Åland juni 2008

 

De inresande ökade även i juniI juni 2008 uppgick antalet inresande till nästan 226 600 personer. Jämfört med juni 2007 innebär det en ökning med drygt 2 600 personer eller drygt en procent. Antalet resenärer ökade både från Sverige och från Finland. Kryssningsresenärerna från Sverige minskade med närmare 13 procent medan de övriga resenärerna ökade med nästan 13 procent. Sammantaget ökade de svenska resenärerna med nästan en procent jämfört med juni 2007. Under samma period ökade de inresande från Finland med nästan två procent. De inresande från övriga länder ökade med drygt 25 procent jämfört med samma månad i fjol, men i denna kategori är totalantalet litet, knappt 1 100 personer under juni månad.

Kryssningsresenärerna från Sverige stod för knappt 33 procent av månadens inresande och övriga inresande från Sverige för närmare 48 procent. I juni kom således drygt 80 procent av resenärerna från Sverige medan de inresande från Finland utgjorde drygt 19 procent och passagerarna från övriga länder 0,5 procent.

Under de sex första månaderna 2008 anlände drygt 985 200 passagerare till Åland, vilket innebär en ökning om drygt 23 600 personer eller 2,5 procent jämfört med januari–juni 2007.

Hela meddelandet kan du läsa här.

 

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden