Inresande till Åland juni 2009

Inresandet minskade i juni
I juni 2009 uppgick antalet inresande till drygt 204 900 perso¬ner. Jämfört med juni 2008 innebär det en minskning med närmare 21 700 personer eller 9,6 procent. Antalet resenärer minskade både från Sverige och från Finland. Kryssningsresenärerna från Sverige minskade med knappt 23 procent och de övriga inresande från Sverige minskade med drygt två procent. Sammantaget minskade de svenska resenärerna med knappt 11 procent jämfört med juni 2008. Under samma period minskade de inresande från Finland med närmare fem procent. Resenärerna från övriga länder minskade sitt inresande med drygt 12 procent jämfört med samma månad i fjol. Här bör noteras att den icke reguljära flygtrafiken redovisas först vid årsskiftet. En del av minskningen kan hänföras till tonnagebortfall under juni månad.

Kryssningsresenärerna från Sverige stod för 28 procent av månadens inresande och övriga inresande från Sverige för drygt 51 procent. I juni kom således totalt drygt 79 procent av resenärer¬na från Sverige medan de inresande från Finland stod för drygt 20 procent. De inresande från övriga länder utgjorde 0,5 procent under juni.

Under årets sex månader anlände närmare 1 026 600 personer till Åland, vilket innebär en ökning om drygt 41 000 personer eller drygt fyra procent jämfört med januari – juni 2008.

Hela meddelandet kan du läsa här.