Inresande till Åland maj 2007

Inresandet från övriga länder ökade under maj månad
I maj 2007 uppgick antalet inresande till nästan 196 600 personer. Jämfört med maj 2006 innebär det en minskning med drygt 3 400 personer eller närmare två procent. Antalet resenärer minskade både från Sverige och från Finland. Kryssningsresenärerna från Sverige minskade med en halv procent och de övriga resenärerna med nästan fem procent. Sammantaget minskade de svenska resenärerna med drygt två procent jämfört med maj 2006. Under samma period minskade de inresande från Finland marginellt med 0,2 procent medan resenärerna från övriga länder ökade med nästan 98 procent jämfört med samma månad i fjol. Det bör noteras att förändringsprocenten för de inresande kan bli stor om jämförelseantalet är litet.

Hela meddelandet kan du läsa nedan:

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden