Inresande till Åland maj 2009

Inresandet ökade maj
I maj 2009 uppgick antalet inresande till nästan 220 500 perso¬ner. Jämfört med maj 2008 innebär det en ökning med drygt 9 400 personer eller 4,5 procent. Antalet resenärer ökade från Sverige men minskade från Finland. Kryssningsresenärerna från Sverige ökade med drygt fyra procent och de övriga inresande från Sverige ökade med drygt tio procent. Sammantaget ökade de svenska resenärerna med strax över sju procent jämfört med maj 2008. Under samma period minskade de inresande från Finland med nästan åtta procent. Resenärerna från övriga länder minskade sitt inresande med knappt 22 procent jämfört med samma månad i fjol.

Kryssningsresenärerna från Sverige stod för drygt 44 procent av månadens inresande och övriga inresande från Sverige för närmare 41 procent. I maj kom således totalt 85 procent av resenärer¬na från Sverige medan de inresande från Finland stod för knappt 15 procent. De inresande från övriga länder utgjorde 0,4 procent under maj.

Under årets fem månader anlände närmare 821 700 personer till Åland, vilket innebär en ökning om drygt 62 700 personer eller drygt åtta procent jämfört med januari – maj 2008.

Hela meddelandet kan du läsa här.

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden