Inresande till Åland mars 2002

I mars 2002 uppgick antalet inresande till drygt 122 700 personer. Jämfört med mars 2001 innebär det en ökning med drygt 10 900 personer eller knappt 10 procent. Antalet resenärer ökade både från Finland och Sverige. Knappt 83 procent av resenärerna kom från Sverige medan de inresande från Finland utgjorde drygt 17 procent.

Under årets första tre månader anlände drygt 269 400 personer till Åland, vilket innebär en minskning med nästan 18 700 personer eller närmare 6,5 procent jämfört med januari-mars 2001.

Hela statistikmeddelandet kan laddas ner här.

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden