Inresande till Åland november 2006

I november 2006 uppgick antalet inresande till närmare 150 000 personer. Jämfört med november 2005 innebär det en minskning med drygt 1 700 personer eller drygt en procent. Antalet resenärer minskade både från Sverige och från Finland. Kryssningsresenärerna från Sverige minskade med drygt en procent medan de övriga resenärerna ökade marginellt. Sammantaget minskade alltså de svenska resenärerna med knappt en procent jämfört med november 2005. Under samma period minskade de inresande från Finland med drygt två procent medan antalet inresande från övriga länder minskade med drygt 43 procent jämfört med samma månad i fjol. 

Kryssningsresenärerna från Sverige stod för drygt 60 procent av månadens inresande och övriga inresande från Sverige för 27 procent. I november kom således totalt drygt 87 procent av resenärerna från Sverige medan de inresande från Finland utgjorde knappt 13 procent. De inresande från övriga länder utgjorde 0,2 procent under november.

Hittills i år har drygt 2 005 100 personer anlänt till Åland, vilket innebär en minskning om drygt 22 800 personer eller drygt en procent jämfört med januari – november 2005.

Hela meddelandet kan du läsa här.

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden