Inresande till Åland november 2008

 

Fortsatt ökning av inresandetI november 2008 uppgick antalet inresande till nästan 161 800 personer. Jämfört med november 2007 innebär det en ökning med drygt 5 900 personer eller knappt fyra procent. Antalet resenärer ökade både från Sverige och från Finland. Kryssningsresenärerna från Sverige däremot minskade med närmare åtta procent medan de övriga resenärerna ökade med drygt 23 procent. Sammantaget ökade de svenska resenärerna med knappt två procent jämfört med november 2007. Under samma period ökade de inresande från Finland med drygt 18 procent. De inresande från övriga länder ökade med nästan nio procent jämfört med samma månad i fjol.

Kryssningsresenärerna från Sverige stod för drygt 53 procent av månadens inresande och övriga inresande från Sverige för 32 procent. I november kom således drygt 85 procent av resenärerna från Sverige medan de inresande från Finland utgjorde nästan 15 procent och passagerarna från övriga länder 0,2 procent.

Till och med november 2008 har närmare 2 062 800 passagerare anlänt till Åland, vilket innebär en ökning om drygt 47 000 personer eller drygt två procent jämfört med januari–november 2007.

Hela meddelandet kan du läsa här.

 

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden