Inresande till Åland november 2009

Färre inresande i november

I november 2009 uppgick antalet inresande till drygt 160 200 perso¬ner. Jämfört med november 2008 innebär det en minskning med drygt 1 500 personer eller en procent. Antalet resenärer ökade från Sverige och minskade från Finland. Kryssningsresenärerna från Sverige ökade marginellt och de övriga inresande från Sverige ökade med närmare fyra procent. Sammantaget ökade de svenska resenärerna med drygt en procent jämfört med november 2008. Under samma period minskade de inresande från Finland med femton procent. Resenärerna från övriga länder ökade sitt inresande med närmare 29 procent jämfört med samma månad i fjol.

Kryssningsresenärerna från Sverige stod för nästan 54 procent av månadens inresande och övriga inresande från Sverige för drygt 33 procent. I november kom således drygt 87 procent av resenärer¬na från Sverige medan de inresande från Finland stod för närmare 13 procent. De inresande från övriga länder utgjorde 0,2 procent under november.

Under årets elva månader anlände drygt 2 123 600 personer till Åland, vilket innebär en ökning om drygt 58 400 personer eller knappt tre procent jämfört med januari – november 2008.

Hela meddelandet kan du läsa här.

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden