Inresande till Åland oktober 2006

I oktober 2006 uppgick antalet inresande till närmare 162 800 personer. Jämfört med oktober 2005 innebär det en minskning med drygt 1 900 personer eller drygt en procent. Antalet resenärer minskade både från Sverige och från Finland. Kryssningsresenärerna från Sverige minskade med knappt tre procent medan de övriga resenärerna ökade med drygt en procent. Sammantaget minskade alltså de svenska resenärerna med drygt en procent jämfört med oktober 2005. Under samma period minskade de inresande från Finland marginellt med 0,1 procent medan antalet inresande från övriga länder minskade med 15 procent jämfört med samma månad i fjol. 

Kryssningsresenärerna från Sverige stod för nästan 56 procent av månadens inresande och övriga inresande från Sverige för knappt 29 procent. I oktober kom således totalt knappt 85 procent av resenärerna från Sverige medan de inresande från Finland utgjorde drygt 15 procent. De inresande från övriga länder utgjorde 0,3 procent under oktober.

Hittills i år har knappt 1 855 200 personer anlänt till Åland, vilket innebär en minskning om drygt 21 100 personer eller drygt en procent jämfört med januari – oktober 2005.

Hela meddelandet kan du läsa här.

Hittade du det du sökte?

Ämnesområden