Inresande till Åland oktober 2007

Inresandet ökade under oktober
I oktober 2007 uppgick antalet inresande till närmare 167 500 personer. Jämfört med oktober 2006 innebär det en ökning med närmare 4 700 personer eller knappt tre procent. Antalet resenärer ökade både från Sverige och från Finland. Kryssningsresenärerna från Sverige ökade med drygt en halv procent och de övriga resenärerna med nästan sju procent. Sammantaget ökade de svenska resenärerna med knappt tre procent jämfört med oktober 2006. Under samma period ökade de inresande från Finland med nästan tre procent,  resenärerna från övriga länder ökade sitt inresande med drygt 46 procent jämfört med samma månad i fjol. Det bör noteras att förändringsprocenten för de inresande kan bli stor om jämförelseantalet är litet.

Hela meddelandet kan du läsa här.

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden