Inresande till Åland oktober 2008

Inresandet ökade igen i oktober
I oktober 2008 uppgick antalet inresande till drygt 189 300 personer. Jämfört med oktober 2007 innebär det en ökning med nästan 21 900 personer eller drygt 13 procent. Antalet resenärer ökade både från Sverige och från Finland. Kryssningsresenärerna från Sverige ökade med närmare fyra procent och de övriga resenärerna med nästan 31 procent. Sammantaget ökade de svenska resenärerna med drygt 13 procent jämfört med oktober 2007. Under samma period ökade de inresande från Finland med drygt 12 procent. De inresande från övriga länder ökade med drygt 20 procent jämfört med samma månad i fjol.

Kryssningsresenärerna från Sverige stod för drygt 50 procent av månadens inresande och övriga inresande från Sverige för lite mer än 34 procent. I oktober kom således närmare 85 procent av resenärerna från Sverige medan de inresande från Finland utgjorde drygt 15 procent och passagerarna från övriga länder 0,4 procent.

Till och med oktober 2008 har drygt 1 901 000 passagerare anlänt till Åland, vilket innebär en ökning om närmare 41 100 personer eller drygt två procent jämfört med januari–oktober 2007.

Hela meddelandet kan du läsa här.

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden