Inresande till Åland oktober 2009

Inresandet minskade i oktober

I oktober 2009 uppgick antalet inresande till drygt 188 000 perso¬ner. Jämfört med oktober 2008 innebär det en minskning med drygt 1 300 personer eller närmare en procent. Antalet resenärer ökade från Sverige och minskade från Finland. Kryssningsresenärerna från Sverige minskade med drygt tre procent medan de övriga inresande från Sverige ökade med drygt sex procent. Sammantaget ökade de svenska resenärerna med närmare en procent jämfört med oktober 2008. Under samma period minskade de inresande från Finland med knappt åtta procent. Resenärerna från övriga länder minskade även de sitt inresande med drygt sex procent jämfört med samma månad i fjol.

Kryssningsresenärerna från Sverige stod för nästan 49 procent av månadens inresande och övriga inresande från Sverige för knappt 37 procent. I oktober kom således närmare 86 procent av resenärer¬na från Sverige medan de inresande från Finland stod för 14 procent. De inresande från övriga länder utgjorde 0,4 procent under oktober.

Under årets tio månader anlände drygt 1 963 400 personer till Åland, vilket innebär en ökning om nästan 60 000 personer eller drygt tre procent jämfört med januari – oktober 2008.

Hela meddelandet kan du läsa här.

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden