Inresande till Åland september 2008

I september 2008 uppgick antalet inresande till drygt 168 700 personer. Jämfört med september 2007 innebär det en ökning med drygt 4 400 personer eller nästan tre procent. Antalet resenärer ökade från Sverige men minskade från Finland. Kryssningsresenärerna från Sverige ökade med drygt en procent och de övriga resenärerna med nästan nio procent. Sammantaget ökade de svenska resenärerna med drygt fyra procent jämfört med september 2007. Under samma period minskade de inresande från Finland med nästan sju procent. De inresande från övriga länder minskade med drygt åtta procent jämfört med samma månad i fjol.

Kryssningsresenärerna från Sverige stod för nästan 49 procent av månadens inresande och övriga inresande från Sverige för närmare 38 procent. I september kom således knappt 87 procent av resenärerna från Sverige medan de inresande från Finland utgjorde nästan 13 procent och passagerarna från övriga länder 0,5 procent.

Till och med september 2008 har drygt 1 711 600 passagerare anlänt till Åland, vilket innebär en ökning om närmare 19 200 personer eller drygt en procent jämfört med januari–september 2007.

Hela meddelandet kan du läsa här.

Hittade du det du sökte?

Ämnesområden