Inresande till Åland september 2009

Inresandet ökade i september

I september 2009 uppgick antalet inresande till närmare 175 200 perso¬ner. Jämfört med september 2008 innebär det en ökning med drygt 6 400 personer eller närmare fyra procent. Antalet resenärer ökade både från Sverige och från Finland. Kryssningsresenärerna från Sverige minskade med en halv procent medan de övriga inresande från Sverige ökade med drygt åtta procent. Sammantaget ökade de svenska resenärerna med drygt tre procent jämfört med september 2008. Under samma period ökade de inresande från Finland med drygt åtta procent. Resenärerna från övriga länder minskade däremot sitt inresande med drygt tjugosju procent jämfört med samma månad i fjol.

Kryssningsresenärerna från Sverige stod för nästan 47 procent av månadens inresande och övriga inresande från Sverige för drygt 39 procent. I september kom således drygt 86 procent av resenärer¬na från Sverige medan de inresande från Finland stod för lite mer än 13 procent. De inresande från övriga länder utgjorde 0,4 procent under september.

Under årets nio månader anlände nästan 1 775 400 personer till Åland, vilket innebär en ökning om nästan 61 300 personer eller närmare fyra procent jämfört med januari – september 2008.

Hela meddelandet kan du läsa här.

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden