Invånarantalet 31.12.2000

Antalet invånare på Åland uppgick vid årsskiftet till 25 776 personer, vilket utgör en ökning med 70 personer eller 0,3 procent sedan 31.12.1999.

Befolkningen ökade i nio kommuner och minskade i sju, varav fyra skärgårdskommuner och två randkommuner. Också i Mariehamn minskade folkmängden något. Den största ökningen i absoluta tal uppvisade Jomala och Lemland, där befolkningen ökade med 40 respektive 32 personer. Den största procentuella ökningen noteras i Sottunga och Lumparland, där tillväxten var över fem procent. Den största minskningen både i absoluta och relativa tal hade Kumlinge, där folkmängden minskade med 26 personer eller 6 procent.

Befolkningen i skärgården minskade med 36 personer och i Mariehamn med 4 personer. I randkommunerna ökade folkmängden med 13 personer och i centralkommunerna med 97 personer.

Vid årsskiftet bodde 40,7 procent av Ålands befolkning i Mariehamn, 33,2 procent i centralkommunerna, 17,0 procent i randkommunerna och 9,1 procent i skärgården.

På Åland som helhet är kvinnorna 376 fler än männen, jämfört med 428 fler för ett år sedan. Mariehamn är den enda region som har fler kvinnor än män och detta överskott har ytterligare förstärkts sedan i fjol. I skärgården har männens majoritet minskat under året, medan den har ökat i centralkommunerna och varit i stort sett oförändrad i randkommunerna. Av de enskilda kommunerna är det, förutom Mariehamn, bara Eckerö, Finström och Sottunga som har kvinnoflertal.

Vill du läsa hela statistikmeddelandet kan du göra det här.