Invånarantalet 31.12.2001

Antalet invånare på Åland uppgick vid årsskiftet till 26 008 personer, vilket utgör en ökning med 232 personer eller 0,9 procent sedan 31.12.2000.

Befolkningen ökade i åtta kommuner och minskade i sju, däribland alla sex skärgårdskommuner. Den största ökningen i absoluta tal uppvisade Mariehamn, där befolkningen ökade med 121 personer. Den största procentuella ökningen noteras i Saltvik, där tillväxten var 2,5 procent. Den största minskningen både i absoluta och relativa tal hade Brändö, där folkmängden minskade med 13 personer eller 2,5 procent.

Befolkningen i skärgården minskade med 30 personer medan den ökade med 141 personer på landsbygden.

På Åland som helhet är kvinnorna 408 fler än männen, jämfört med 376 fler för ett år sedan. Mariehamn är den enda region som har fler kvinnor än män och detta överskott har ytterligare förstärkts sedan i fjol. I skärgården har männens majoritet ökat under året, medan den har minskat på landsbygden. Av de enskilda kommunerna är det, förutom Mariehamn, bara Finström och Sottunga som har kvinnoflertal.

Vill du läsa hela statistikmeddelandet kan du göra det här.