Invånarantalet 31.12.2003

Folkmängden nu 26 347 personer
Antalet invånare på Åland uppgick vid årsskiftet till 26 347 personer, vilket är en ökning med 90 personer eller 0,3 procent sedan 31.12.2002. Ökningen var därmed lägre än under 2002, då den uppgick till 249 personer. Landsbygden och skärgården hade befolkningstillväxt, landsbygden ökade med 88 personer eller 0,7 procent och skärgården ökade med 8 personer eller 0,3 procent, medan Mariehamn uppvisade en minskning på 6 personer eller 0,1 procent

Ökande andel inflyttade i befolkningen
Antalet personer i åldrarna 18-64 år ökade under året, liksom också de som är 65 år eller äldre. Antalet personer som var under 18 år minskade däremot något, vilket kan förklaras med att antalet födda under 2003 var relativt lågt. Detta faktum bidrog också till att antalet invånare som är födda på Åland minskade under 2003. Antalet som är födda i Finland var i stort sett oförändrat, men också deras andel av befolkningen minskade något. De som är födda i Sverige och i andra länder ökade däremot med fem respektive tio procent.

Hela meddelandet kan läsas här.