Invånarantalet 31.12.2004

Folkmängden nu 26 530 personer
Antalet invånare på Åland uppgick vid årsskiftet till 26 530 personer, vilket är en ökning med 183 personer eller 0,7 procent sedan 31.12.2003. Ökningen var därmed större än under 2003, då den uppgick till 90 personer. I Mariehamn ökade befolkningen med 86 personer, eller 0,8 procent, och på landsbygden med 105 personer, vilket också utgjorde 0,8 procent. I skärgården minskade befolkningen med 8 personer, eller 0,3 procent.

Minskat kvinnoöverskott
Det rådde fortsättningsvis ett kvinnoöverskott i befolkningen. Antalet kvinnor var 13 428 och antalet män 13 102. Detta betyder dock att överskottet minskade till 326 jämfört med 433 vid föregående årsskifte. I Mariehamn minskade kvinnomajoriteten, medan överskottet av män på landsbygden och i skärgården ökade.

De inflyttade är 30 procent
Medan antalet invånare som är födda på Åland minskade med 35 personer under 2004, ökade de som var födda utanför Åland med 218 personer och uppnådde 30 procent av befolkningen. De som är födda i Finland ökade med 47 personer och behöll sin andel på drygt 20 procent av befolkningen, medan de som är födda i Sverige blev 71 flera och ökade sin andel till drygt 6 procent. De invånare som är födda i andra länder ökade med 100 personer och deras andel av befolkningen steg till 3,5 procent.

Vill du läsa hela meddelandet klicka här.