Invånarantalet 31.12.2005

Folkmängden nu 26 766 personer
Antalet invånare på Åland uppgick den 31 december 2005 till 26 766 personer, vilket är en ökning med 236 personer eller 0,9 procent sedan den 31 december 2004. Ökningen var därmed större än under 2004, då den uppgick till 183 personer. I Mariehamn ökade befolkningen med 68 personer, eller 0,6 procent, och på landsbygden med 188 personer, vilket utgjorde 1,4 procent. I skärgården minskade befolkningen med 20 personer, eller 0,9 procent.

De utomlands födda över 10 procent
Antalet invånare som var födda på Åland ökade med 36 personer under 2005 och de som var födda i Finland med 17. Eftersom den relativa ökningstakten var lägre än för befolkningen som helhet minskade båda grupper sin andel av befolkningen något, till 69,6 respektive 20,2 procent. En snabbare ökningstakt hade de som var födda i Sverige, som blev 83 flera, varför deras andel av befolkningen steg till 6,4 procent. De som var födda i övriga länder ökade allra snabbast, eller med 100 personer, och deras andel steg till 3,9 procent. Det betyder att de som var födda i utlandet nu för första gången utgjorde mera än 10 procent av befolkningen.

Antalet svenskspråkiga ökade med 114 personer och antalet finskspråkiga med 5, medan invånarna med andra språk blev 117 flera.

Hela meddelandet kan du läsa här.