Invånarantalet 31.12.2006

Folkmängden vid årsskiftet 26 923 personer 
Antalet invånare på Åland uppgick vid årsskiftet till 26 923 personer. Av dessa bodde 10 824 personer eller drygt 40 procent i Mariehamn, 13 785 personer eller 51 procent i landsbygdskommunerna och 2 314 personer eller knappt 9 procent i någon av de sex skärgårdskommunerna. 

Av landsbygdens nio kommuner hade sex stycken en befolkning på mera än 1 000 personer, varav Jomala var klart störst med sina 3 664 invånare. Därefter följde Finström med 2 464 bosatta samt Lemland och Saltvik med över 1 700 invånare vardera. Den minsta landsbygdskommunen var Lumparland med en befolkning på 387 personer. Av skärgårdskommunerna var Föglö och Brändö störst med 583 respektive 520 invånare, medan Sottunga hade det klart minsta invånarantalet, 120 personer, vilket var endast 0,4 procent av hela Ålands befolkning.

Antalet kvinnor var 13 571 och antalet män 13 352. Detta innebar att kvinnoöverskottet minskade ytterligare och uppgick till 219 personer jämfört med 276 vid förra årsskiftet. Den största kvinnomajoriteten fanns i Sottunga och Mariehamn, men också Finström hade en mindre övervikt av kvinnor. I Saltvik var kvinnorna och männen lika många. 

Befolkningstillväxten 0,6 procent
Invånarantalet 31.12.2006 var 157 personer större än 31.12.2005. Detta innebär en ökning på 0,6 procent, vilket är en långsammare tillväxt än 2005, då den var 0,9 procent. I Mariehamn ökade befolkningen med 44 personer, eller 0,4 procent, och på landsbygden med 125 personer, vilket utgjorde 0,9 procent. I skärgården minskade befolkningen med 12 personer, eller 0,5 procent.

Av de enskilda kommunerna hade Jomala den största ökningen med 50 personer. Den största procentuella tillväxten hade Hammarland, där en ökning med 39 personer innebar att folkmängden var 2,8 procent större än 31.12.2005. Totalt ökade folkmängden i elva kommuner, medan den minskade i fyra och var oförändrad i en. Den största minskningen skedde i Saltvik, minus 33 personer.

Detta meddelande kan du läsa här.

Uppgifter om befolkningens åldersstruktur, födelseort och språk 31.12.2006 kommer att publiceras i mars på ÅSUBs hemsida.