Invånarantalet 31.12.2007

Invånarantalet 31.12.2007 
Folkmängden över 27 000 personer första gången 
Antalet invånare på Åland uppgick vid årsskiftet till 27 153 personer. Av dessa bodde 10 902 personer eller 40 procent i Mariehamn, 13 949 personer eller 51 procent i landsbygdskommunerna och 2 302 personer eller 8,5 procent i någon av de sex skärgårdskommunerna. 

Av landsbygdens nio kommuner hade sex stycken en befolkning på mera än 1 000 personer, varav Jomala var klart störst med sina 3 774 invånare. Därefter följde Finström med 2 457 bosatta samt Lemland och Saltvik med 1 773 respektive 1 731 invånare. Den minsta landsbygdskommunen var Lumparland med en befolkning på 387 personer. Av skärgårdskommunerna var Föglö och Brändö störst med 582 respektive 510 invånare, medan Sottunga hade det klart minsta invånarantalet, 116 personer, vilket var endast 0,4 procent av hela Ålands befolkning.

Antalet kvinnor var 13 691 och antalet män 13 462. Detta innebar att kvinnoöverskottet ökade något, efter att ha minskat flera år i rad, och uppgick till 229 personer jämfört med 219 vid förra årsskiftet. Den största kvinnomajoriteten fanns i Sottunga och Mariehamn, men också Geta, Eckerö och Vårdö hade ett mindre kvinnligt flertal. I övriga kommuner bodde flera män än kvinnor.

Befolkningstillväxten nästan en procent
Invånarantalet 31.12.2007 var 230 personer flera än 31.12.2006. Detta innebär en ökning på 0,9 procent, vilket är en större tillväxt än 2006, då den var 0,6 procent. Ökningstakten var också större än i Finland och Sverige, där befolkningen växte med 0,4 respektive 0,8 procent under 2007.

I Mariehamn ökade befolkningen med 78 personer, eller 0,7 procent, och på landsbygden med 164 personer, vilket utgjorde 1,2 procent. I skärgården minskade befolkningen med 12 personer, eller 0,5 procent. Av de enskilda kommunerna hade Jomala den största ökningen med 110 personer, vilket också var den största procentuella tillväxten eller tre procent. Totalt ökade folkmängden i sju kommuner, medan den minskade i åtta och var oförändrad i en. Den största minskningen skedde i Hammarland och Kökar, minus 14 personer vardera.

Uppgifter om befolkningens åldersstruktur, födelseort och språk 31.12.2007 att publiceras under mars och april på ÅSUBs hemsida www.asub.ax.

Hela meddelandet kan du läsa här.