Invånarantalet 31.12.2008

Invånarantalet 31.12.2008 
Ålänningarna är nu 27 456
Den slutliga siffran för antalet invånare på Åland den 31 december 2008 är 27 456. Befolkningen ökade med 303 personer eller 1,1 procent under 2008, vilket är den största årliga tillväxten sedan 1990. Ökningstakten var större än i Finland och Sverige, där befolkningen växte med 0,5 respektive 0,8 procent under 2008.

Mariehamn översteg 11 000 och landsbygden 14 000 
I Mariehamn ökade befolkningen med 103 personer, eller 0,9 procent, och steg till 11 005 personer, vilket betyder att staden nu för första gången har ett invånarantal större än 11 000.  Landsbygdens folkmängd överskred 14 000 personer med god marginal tack vare en ökning på 222 personer eller 1,6 procent, och de nio landsbygdskommunerna har nu tillsammans 14 171 invånare. I skärgården minskade befolkningen med 22 personer, vilket utgjorde en procent av regionens befolkning och den aktuella siffran är nu 2 280 personer. Detta är det lägsta invånarantal skärgården har haft sedan befolkningsstatistikens tillkomst år 1750.

Den snabbaste tillväxten i Jomala, det största kvinnoöverskottet i Sottunga
Såväl på landsbygden som i skärgården varierar utvecklingen betydligt mellan de enskilda kommunerna. Befolkningsminskningen i skärgården beror till stor del på förändringen i Kökar, där invånarantalet minskade med 22 personer eller nästan 8 procent 2008. I de övriga skärgårdskommunerna var förändringarna mera begränsade, ökning med mellan en och två procent i Brändö och Vårdö och en lika stor minskning i Föglö, Kumlinge och Sottunga På landsbygden var det Jomala som stod för den största delen av tillväxten i och med att befolkningen ökade med 143 personer eller 3,8 procent till 3 917 invånare. I de flesta övriga landsbygdskommuner noteras en tillväxt på en eller ett par procent. Den enda betydande minskningen på landsbygden skedde i Sund, där folkmängden sjönk med 21 personer eller 2 procent.

Den största kvinnomajoriteten finns i Sottunga och Mariehamn, där det går 117 respektive 111 kvinnor på 100 män. Också i Finström var kvinnorna något flera, medan det i övriga kommuner bor flest män. För Åland totalt fortsatte trenden med sjunkande kvinnoöverskott i befolkningen. Kvinnorna är nu 13 815 och männen 13 641, vilket ger 101 kvinnor per 100 män.

Under april kommer uppgifter om befolkningens åldersstruktur, födelseort, språk och medborgarskap 31.12.2008 att publiceras på ÅSUBs hemsida.

Hela meddelandet kan du läsa här.