Invånarantalet 31.12.2009

Ålänningarna är nu 27 734

Den slutliga siffran för antalet invånare på Åland den 31 december 2009 är 27 734. Befolkningen ökade med 278 personer eller 1,0 procent under 2009, vilket är något mindre än 2008, men ändå den näst största årliga tillväxten sedan 1990. Ökningstakten var dubbelt större än i Finland och också något högre än i Sverige.  

 

Största procentuella ökningen i Sottunga, men minskning för skärgården totalt
Den största ökningen i absoluta tal hade Mariehamn, där folkmängden steg med 118 personer eller 1,1 procent. På landsbygden hade Jomala den största tillväxten både i antal och procent. Plus 105 personer innebär en ökning med 2,7 procent. Totalt ökade de nio landsbygdskommunerna med 178 personer eller 1,3 procent. Skärgårdens folkmängd minskade med 18 personer vilket är 0,8 procent av regionens befolkning. Nedgången skedde främst i Brändö och Föglö. I Kumlinge och Sottunga ökade däremot befolkningen med tolv respektive tio personer, vilket för Sottungas del innebär en tillväxt med nästan nio procent.

I statistikmeddelandet finns de kommunvisa uppgifterna om befolkningen totalt och efter kön samt förändringen från 2008. Läs hela meddelandet här.

Under statistikområdet Befolkning på ÅSUBs webbplats finns också tidsserietabeller som visar utvecklingen i kommunerna ända från 1910. Information om befolkningsstatistiken ger Kenth Häggblom: kenth.haggblom@asub.ax

Publicerad den 17.2.2010