Invånarantalet 31.12.2010

Ålands folkmängd passerade 28 000

Den slutliga siffran för antalet invånare på Åland den 31 december 2010 är 28 007. Befolkningen ökade med 273 personer eller 1,0 procent under 2010, vilket är i stort sett lika mycket som 2009, då ökningen var 278 personer. Ökningstakten var dubbelt större än i Finland och också något högre än i Sverige.

I Mariehamn ökade befolkningen med 67 personer och steg till 11 190. På landsbygden var tillväxten 206 personer och de nio landsbygdskommunerna har nu tillsammans 14 555 invånare. I skärgården är folkmängden oförändrad och uppgår till 2 262 personer.

Snabbaste ökningen i Geta

Folkmängden ökade i elva kommuner och minskade i fem under 2010. Jomala hade den största tillväxten i absoluta tal, 76 personer. Hammarland och Lemland ökade med 45 respektive 32 personer. Den största tillväxten i förhållande till folkmängden hade Geta med ett tillskott på 18 personer och en ökningstakt på 3,9 procent. Sund var den enda kommunen på landsbygden där invånarantalet sjönk.

I skärgården ökade befolkningen mest i Föglö, där ett plus på 19 personer innebar en tillväxt med 3,4 procent, den näst snabbaste ökningsprocenten av alla kommuner. Också Vårdö hade ökning, medan folkmängden minskade i de fyra övriga skärgårdskommunerna.

Ålänningarna har blivit över 2 000 flera på 2000-talet 

Sedan år 2000 har Ålands befolkning ökat med 2 200 personer. Största delen har tillfallit Jomala och Mariehamn, 770 respektive 700 personer. De flesta kommuner på landsbygden har haft tillväxt och totalt har regionen ökat med 1 600 personer. I skärgården har bara Vårdö fått flera invånare under det gångna decenniet. Totalt är skärgårdsborna 90 färre nu än för 10 år sedan.

I statistikmeddelandet finns de kommunvisa uppgifterna om befolkningen totalt och efter kön samt förändringen från 2009. Läs hela meddelandet här.

Under statistikområdet Befolkning på ÅSUBs webbplats finns också tidsserietabeller som visar utvecklingen i kommunerna ända från 1910. Information om befolkningsstatistiken ger Kenth Häggblom: kenth.haggblom@asub.ax

 Publicerad den 1.3.2011