Invånarantalet 31.12.2011

Ålänningarna är nu 28 355

Den slutliga siffran för antalet invånare på Åland den 31 december 2011 är 28 355. Folkmängden steg med 348 personer under 2011, vilket är betydligt mera än 2010 års tillväxt på 273 personer. Sedan “rekordåren” 1972 och 1973, då Ålands befolkning ökade med 500 personer per år har den årliga tillväxten varit större bara en gång, nämligen 1990.

Procentuellt hade Åland en betydligt snabbare tillväxt än Finland och Sverige 2011. På Åland var ökningstakten 1,2 procent, i Finland 0,5 och i Sverige 0,7 procent.

 

Ökning i alla landsbygdskommuner

I Mariehamn ökade befolkningen med 73 personer och steg till 11 263. På landsbygden var tillväxten 318 personer och de nio landsbygdskommunerna har nu tillsammans 14 873 invånare. Folkmängden ökade i alla nio landsbygdskommuner under 2011. Jomala hade den största tillväxten i absoluta tal, 151 personer. Lemland och Eckerö ökade med 46 respektive 35 personer. Den största tillväxten i förhållande till folkmängden hade Jomala och Eckerö med en ökningstakt på 3,7 procent. Geta låg strax efter med 3,6 procent.

I skärgården minskade folkmängden med 43 personer och uppgår nu till 2 219. Alla skärgårdskommuner hade en nedgång. Den största minskningen både i absoluta och relativa tal hade Sottunga där ett minus på 16 personer innebar en minskning med 13 procent från 2010. I Kökar minskade invånarantalet med 10 personer eller nästan 4 procent. 

Knappt åtta procent bor i skärgården

Mariehamns andel av Ålands befolkning sjönk något och understiger nu 40 procent första gången sedan slutet av 1960-talet. Under de senaste decennierna har stadens andel av befolkningen varit lite över 40 procent, som mest 43. Landsbygdens andel av Ålands befolkning har ökat från 45 procent 1970 till drygt 52 procent nu. Skärgårdens andel är nu för första gången under åtta procent. År 1970 bodde över 13 procent av ålänningarna i skärgården. Orsaken till skärgårdens långsamt sjunkande andel av Ålands befolkning är inte i huvudsak befolkningsminskning i skärgården utan de andra regionernas betydande tillväxt. Fjolårets minskning i skärgården var dock ovanligt stor, den största nedgången på 37 år.

 

 

Publicerad den 20.2.2012

 

I statistikmeddelandet finns de kommunvisa uppgifterna om befolkningen, totalt och efter kön, samt förändringen från 2010. Läs hela meddelandet här.

Under statistikområdet Befolkning på ÅSUBs webbplats finns också tidsserietabeller som visar utvecklingen i kommunerna ända från 1910.

Information om befolkningsstatistiken ger Kenth Häggblom: kenth.haggblom[at]asub.ax