Invånarantalet 31.12.2013

Ålänningarna är nu 28 666

Den slutliga siffran för antalet invånare på Åland den 31 december 2013 är 28 666. Folkmängden steg med 164 personer under 2013, vilket är något mera än 2012 års ökning men betydligt mindre än de fem föregående åren.

Den relativa ökningen blev 0,6 procent. Detta kan jämföras med 0,5 procent för Finland och 0,9 procent för Sverige som hade den högsta tillväxttakten sedan 1970.

 

Ökning i alla regioner

Folkmängden växte i alla regioner 2013. I skärgården var ökningen dock bara en person, vilket ändå är en stor kontrast till de senaste två årens betydande minskning. På landsbygden blev ökningen 116 personer, något mindre än 2012. De nio landsbygdskommunerna har nu tillsammans för första gången över 15 000 invånare. Också i Mariehamn var tillväxten mindre än 2012. Ett plus på 47 personer gjorde att invånarantalet blev nästan 11 400. 

Störst procentuell ökning i små kommuner

Folkmängden ökade i åtta kommuner under 2013, förutom Mariehamn fem landsbygdskommuner och två skärgårdskommuner. Jomala hade den största tillväxten i absoluta tal, 69 personer. Lemlands ökning med 43 personer var näst störst på landsbygden. Procentuellt steg invånarantalet mest i Lumparland där en ökning på 21 personer innebar en tillväxt på drygt 5 procent. Lumparland har nu över 400 invånare för första gången sedan 1950-talet. I Geta gjorde en ökning med några personer att folkmängden blev exakt 500, den största siffran sedan 1974. I skärgården hade Vårdö och Kökar en stor ökningstakt, runt 2,5 procent, tack vare ett plus på elva respektive sex personer. 

Antalet kommuner där folkmängden sjönk var också åtta. Eckerö minskade mest på landsbygden, minus 13 personer, och även i Finström, Saltvik och Sund sjönk invånarantalet.  I skärgården var nedgången störst i Kumlinge och Föglö, minus åtta respektive sex personer.  Brändö och Sottunga hade en obetydlig förändring, en minskning med en person vardera.

 

Fjolårets tillväxt var lägre än 2000-talets genomsnitt

Sett i ett lite längre perspektiv var 2013 års befolkningstillväxt på 164 personer lägre än det årliga genomsnittet för perioden 2000-2012 som var nästan 230 personer, men högre än 1990-talets medeltillväxt på knappt 120 personer. Både för stadens och landsbygdens del var fjolårets ökning mindre än 2000-talets genomsnitt. För skärgårdens del var den i stort sett oförändrade folkmängden 2013 däremot ett bättre resultat än för 2000-talet i stort, då de flesta år har visat minus.

 

I statistikmeddelandet finns de kommunvisa uppgifterna om befolkningen, totalt och efter kön, samt förändringen från 2013. Läs meddelandet här.

Under statistikområdet Befolkning på ÅSUBs webbplats finns också tidsserietabeller som visar utvecklingen i kommunerna ända från 1910.

Information om befolkningsstatistiken ger Kenth Häggblom: kenth.haggblom[at]asub.ax

I statistikmeddelandet finns de kommunvisa uppgifterna om befolkningen, totalt och efter kön, samt förändringen från 2013. Läs meddelandet här.

Under statistikområdet Befolkning på ÅSUBs webbplats finns också tidsserietabeller som visar utvecklingen i kommunerna ända från 1910.

Information om befolkningsstatistiken ger Kenth Häggblom: kenth.haggblom[at]asub.ax

Publicerad den 25.2.2014