Invånarantalet 31.12.2014

Ålänningarna är nu 28 916

Den slutliga siffran för antalet invånare på Åland den 31 december 2014 är 28 916. Folkmängden steg med 250 personer under 2014, vilket kan jämföras med en ökning på 164 under 2013.

 

Jomala och Mariehamn dominerade tillväxten

Jomala hade den största folkökningen, 136 personer, och även den största relativa tillväxten, 3,1 procent. Också i fem andra landsbygdskommuner steg invånarantalet. Mariehamn kom på andra plats av kommunerna med en ökning på 87 personer. I skärgården steg folkmängden i tre kommuner, mest i Vårdö som ökade med sex personer. Folkmängden sjönk i tre kommuner på landsbygden och tre i skärgården. I de flesta kommuner var förändringen mindre än tio personer.

 

Ökning i alla regioner

Sammanlagt ökade landsbygdens befolkning med 161 personer eller 1,1 procent, vilket var något snabbare än för Mariehamn där takten var 0,8 procent. För landsbygden utom Jomala var dock ökningen bara 0,2 procent. Skärgårdens befolkning ökade med två personer eller 0,1 procent.

 

Dubbelt större tillväxt än Finland

Tillväxten för Åland totalt var 0,9 procent. Detta var betydligt högre än för Finland, där ökningen 2014 var 0,4 procent, men något längre än i Sverige som hade en ökning på 1,1 procent, den högsta tillväxttakten sedan 1948. 

 

I statistikmeddelandet finns kommunvisa uppgifter om befolkningen efter kön, samt mera jämförelser över tiden. Läs meddelandet här.

Tabellen Bosatt befolkning efter kommun 1910-2014 visar utvecklingen i kommunerna i ett sekellångt perspektiv. I databastabellen Befolkning efter kommun 1910-2014 framgår dessutom årsvisa uppgifter från 1970 och framåt.

Information om befolkningsstatistiken ger Kenth Häggblom: kenth.haggblom[at]asub.ax

Publicerad den 14.4.2015