Invånarantalet 31.12.2015

Ålänningarna är nu 28 983

Den slutliga siffran för antalet invånare på Åland den 31 december 2015 är 28 983. Folkmängden steg med 67 personer under 2015, vilket är en mycket mindre ökning än 2014 då den var 250 personer.

 

Jomala och Lemland dominerar tillväxten

Jomala hade den största folkökningen, 88 personer. Därefter följde Lemland som med en ökning på 48 personer hade den högsta relativa tillväxten, 2,5 procent. Invånarantalet ökade i ytterligare fyra landsbygdskommuner, däribland Eckerö som efter tre år av minskning nu åter fick en liten tillväxt. Den största nedgången hade Lumparland, där befolkningen minskade med 20 personer eller nästan 5 procent. I skärgården var det bara Vårdö som ökade med ett par personer. I övriga skärgårdskommuner minskade befolkningen, mest i Föglö med 14 personer.

 

Ökning bara på landsbygden

Totalt på landsbygden ökade folkmängden med 118 personer, ett fyrtiotal mindre än 2014. I skärgården minskade befolkningen med 32 efter att ha ökat med några personer året före. I Mariehamn sjönk invånarantalet för första gången på över tio år. Minskningen blev 19 personer, vilket kan jämföras med en ökning på 87 personer 2014.

 

Mindre tillväxt än Finland och Sverige

Den relativa förändringen för Åland som helhet blev 0,2 procent. Det var första gången sedan 1996 som Åland hade en lägre ökningstakt än Finland, där den var 0,3 procent. Sverige hade en befolkningstillväxt på 1,1 procent och den största ökningen någonsin i absoluta tal.

 

I statistikmeddelandet finns kommunvisa uppgifter om befolkningen efter kön, samt mera jämförelser över tiden. Läs meddelandet här.

Tabellen Bosatt befolkning efter kommun 1910-2015 visar utvecklingen i kommunerna i ett sekellångt perspektiv. I databastabellen Befolkning efter kommun 1910-2015 framgår dessutom årsvisa uppgifter från 1970 och framåt.

Information om befolkningsstatistiken ger Kenth Häggblom: kenth.haggblom[at]asub.ax

Publicerad den 4.4.2016