Invånarantalet 31.12.2016

Ålänningarna är nu över 29 000

Det slutliga invånarantalet på Åland den 31 december 2016 är 29 214. Folkmängden steg med 231 personer under 2016, vilket är en mycket större ökning än 2015 då den var 67 personer.

 

Antal invånare31.12.2016 efter kön och kommun samt förändring från 31.12.2015

Kvinnorna ökade med nästan 150 och männen med drygt 80. Kvinnoöverskottet i befolkningen som har varit minskande sedan slutet av 1990-talet och i stort sett var borta 2015 ökade därför nu åter något. Kvinnorna är 80 flera än männen men av kommunerna är det endast i Mariehamn och Finström som det bor flera kvinnor än män.

Jomala, Mariehamn och Finström dominerar tillväxten

Jomala och Mariehamn hade den största folkökningen, 109 respektive 104 personer. Finström med en ökning på 72 personer hade den högsta relativa tillväxten, 2,9 procent. På landsbygden steg invånarantalet också i Lemland och Saltvik. Lemland nådde nu för första gången över 2 000 invånare. Den största nedgången i absoluta tal hade Hammarland och Sund, medan Lumparland minskade mest procentuellt. I skärgården ökade Föglö med sju personer och Brändö med en, medan befolkningen minskade i övriga skärgårdskommuner, mest i Kumlinge med nio personer.

 

Befolkningsförändring efter kommun 2016

Totalt på landsbygden ökade folkmängden med 137 personer, ett tjugotal flera än 2015. I skärgården minskade befolkningen med 10 efter att ha minskat med 32 personer året före. Mariehamns ökning 2016 kan jämföras med en minskning på nästan 20 personer 2015.

 

Befolkningsförändring efter region 2000-2016

Tio kommuner har flera invånare än år 2000

Befolkningstillväxten 2016 var något högre än den genomsnittliga ökningen under 2000-talet som är 215 personer. Sedan år 2000 har Ålands folkmängd vuxit med över 3 400 personer. I Mariehamn har ökningen varit närmare 1 100 personer och på landsbygden nästan 2 600. Av landsbygdens tillväxt står Jomala för 1 400, Lemland och Finström för sammanlagt drygt 700 och övriga kommuner för närmare 450. Alla landsbygdskommuner har vuxit utom Sund som har några invånare färre nu än år 2000. I skärgården är det endast Vårdö som har haft en ökning från år 2000, plus 30 personer, medan regionen som helhet har minskat med 230.

 

Befolkningsförändring efter kommun 2000-2016

Större tillväxt än Finland, mindre än Sverige

Den relativa förändringen för Åland 2016 blev 0,8 procent, en betydligt större ökningstakt än Finlands 0,3 procent men avsevärt mindre än Sveriges 1,5 procent, vilket var den största tillväxten sedan 1861.

 

Procentuell befolkningsförändring för Åland, Finland och Sverige 2000-2016

Tabellen Bosatt befolkning efter kommun 1910-2016 visar utvecklingen i kommunerna i ett sekellångt perspektiv. I databastabellen Befolkning efter kommun 1910-2016 framgår dessutom årsvisa uppgifter från 1970 och framåt.

Den slutliga befolkningstillväxten är fem personer mindre än enligt den preliminära statistiken i ÅSUBs webbnyhet ”Befolkningsrörelsen 2016” som publicerades den 31 januari 2017 och innehåller mera detaljerade uppgifter om förändringarna 2016. Under april kommer uppgifter om befolkningens åldersstruktur, födelseort, språk och medborgarskap samt fördelning på byar och stadsdelar 2016 att publiceras på ÅSUBs webbplats under statistikområdet Befolkning. Utförlig samlad information om såväl befolkningens struktur som befolkningsrörelsen 2016 publiceras i oktober 2017 i statistikrapporten ”Befolkningen 2016”.

Information om befolkningsstatistiken ger Kenth Häggblom: kenth.haggblom[at]asub.ax

Beskrivning av befolkningsstatistiken

Kenth Häggblom

+358 (0)18 25497
fornamn.efternamn[at]asub.ax