Invånarantalet 31.12.2017

Slutliga siffror: 29 489 invånare på Åland

Det slutliga invånarantalet på Åland den 31 december 2017 är 29 489. Folkmängden steg med 275 personer under 2017, vilket är en större ökning än 2016 då den var 231 personer.

 

Tabellen visar att antalet kvinnor på Åland i slutet av 2017 var 14769 meden männen uppgick till 14720 personer.

Bara Mariehamn har flera kvinnor än män

Kvinnorna ökade med drygt 120 och männen med över 150. Kvinnoöverskottet i befolkningen minskade därför åter något. Kvinnorna är knappt 50 flera än männen men av kommunerna är det endast i Mariehamn som det bor flera kvinnor än män.

Ökning i nio kommuner

Befolkningen ökade i nio kommuner och minskade i sju under 2017. Mariehamn och Jomala hade den största folkökningen, 112 respektive 102 personer. Den största procentuella tillväxten hade Hammarland, Lumparland och Sund med omkring 2,5 procent. Också i Eckerö och Jomala ökade befolkningen med över två procent. Den största nedgången både i absoluta tal och procentuellt hade Föglö där folkmängden sjönk med 29 personer eller 5 procent. I skärgården var det bara i Kumlinge som invånarantalet ökade.

 

Diagrammet visar att befolkningsmängden ökade i nio kommuner och sjönk i sex under 2017.

Totalt på landsbygden ökade folkmängden med 228 personer, drygt 90 flera än 2016. I skärgården minskade befolkningen med 65 vilket kan jämföras med en nedgång på 10 personer året före. Mariehamns ökning 2017 var ett tiotal personer större än 2016.

 

I Mariehamn och på landsbygden ökade befolkningen 2017, men i skärgården minskade den.

Mariehamn har ökat med 1 200 och landsbygden med 2 800 personer under 2000-talet

Befolkningstillväxten 2017 var högre än den genomsnittliga ökningen under 2000-talet som är 220 personer. Sedan år 2000 har Ålands folkmängd vuxit med över 3 700 personer. I Mariehamn har ökningen varit närmare 1 200 personer och på landsbygden över 2 800. Av landsbygdens tillväxt står Jomala för 1 500, Lemland och Finström för sammanlagt över 700 och övriga kommuner för drygt 550. Alla landsbygdskommuner har vuxit. I skärgården är det endast Vårdö som har haft en ökning från år 2000, plus 20 personer, medan regionen som helhet har minskat med 290.

 

Under tiden 2000-2017 har befolkningen ökat i 11 kommuner och minskat i fem.

Större tillväxt än Finland, mindre än Sverige

Den relativa förändringen för Åland 2017 blev 0,9 procent, en betydligt större ökningstakt än Finlands 0,2 procent men mindre än Sveriges 1,3 procent.

 

Den relativa befolkningsförändringen på Åland 2017 var 0,9 procent, vilket är en mindre relativ förändring än i Sverige, men en större än i Finland.

Tabellen Bosatt befolkning efter kommun 1910-2017 visar utvecklingen i kommunerna i ett sekellångt perspektiv. I databastabellen Befolkning efter kommun 1910-2017 framgår dessutom årsvisa uppgifter från 1970 och framåt.

Den slutliga befolkningstillväxten är elva personer mindre än enligt förhandsuppgifterna i ÅSUBs webbnyhet ”Invånarantalet 31.12.2017, preliminära siffror” som publicerades den 15 februari 2018. Mera detaljerade uppgifter om befolkningsförändringarna 2017 finns i nyheten ”Befolkningsrörelsen 2017, preliminära siffror” från den 7 mars. Under april kommer uppgifter om befolkningens åldersstruktur, födelseort, språk och medborgarskap samt fördelning på byar och stadsdelar 2017 att publiceras på ÅSUBs webbplats under statistikområdet Befolkning. Utförlig samlad information om såväl befolkningens struktur som befolkningsrörelsen 2017 publiceras i oktober 2018 i statistikrapporten ”Befolkningen 2017”.

Beskrivning av befolkningsstatistiken

Kenth Häggblom

+358 (0)18 25497
fornamn.efternamn[at]asub.ax