Invånarantalet 31.12.2017, preliminära siffror

Ålänningarna är nu 29 500

Det preliminära invånarantalet på Åland den 31 december 2017 är 29 500. Folkmängden steg med 286 personer under 2017, vilket är en större ökning än 2016 då den var 231 personer.

Antal invånare 31.12.2017 efter kommun samt förändring från 31.12.2016

Tillväxt i de flesta kommuner på fasta Åland

Mariehamn och Jomala hade den största folkökningen, närmare 120 respektive drygt 100 personer. Alla kommuner på landsbygden utom Finström och Geta hade tillväxt. I skärgården var det bara Kumlinge som ökade. I övriga kommuner minskade befolkningen, mest i Föglö där nedgången var nästan 30 personer.

Befolkningsförändring efter kommun 2017, preliminära uppgifter

Befolkningsförändring efter kommun 2017, preliminära uppgifter

Största ökningen på sex år

Totalt på landsbygden ökade folkmängden med drygt 230 personer, nästan 100 flera än 2016. I skärgården sjönk antalet invånare med drygt 60, vilket är en mycket större minskning än 2016 då den var 10 personer. Mariehamns tillväxt var ett tiotal personer större än året före. Mätt i procent blev befolkningen i skärgården 3 procent mindre, medan ökningstakten på landsbygden blev 1,5 procent och i Mariehamn 1 procent. Också totalt på Åland ökade befolkningen med en procent vilket var den största tillväxten sedan 2011.

Befolkningsförändring efter region 2000-2017

I tabellen Bosatt befolkning efter kommun 1910–2017 kan de preliminära siffrorna för 2017 jämföras med invånarantalen under tidigare år.

De preliminära befolkningssiffrorna baseras på uppgifter från Befolkningsregistercentralen som har bearbetats av Statistikcentralen. På grund av brister i dataunderlaget har det inte ännu gått att få fram preliminära uppgifter om befolkningsrörelsen 2017 utan bara antalet invånare. De slutliga siffrorna för invånarantalet beräknas vara klara i början av april.

Kenth Häggblom

+358 (0)18 25497
fornamn.efternamn[at]asub.ax