Invånarantalet 31.12.2020

Ålands befolkning ökade med 245 personer 2020

År 2020 översteg Ålands befolkning för första gången 30 000 personer och det slutliga invånarantalet den 31 december är 30 129. Detta är 12 personer fler än i de preliminära uppgifter som ÅSUB publicerade tidigare i år. Ökningen under 2020 var 245 personer, betydligt mera än 2019 då folkmängden växte med 95 och även större än 2000-talets genomsnitt som är 210 personer per år.

Antal invånare 31.12.2020 efter kön och kommun samt förändring från 31.12.2019

 

Tabellens innehåll beskrivs i texten i anslutning till tabellen.

Ökning i elva kommuner

Jomala hade den största ökningen i absoluta tal, 153 personer, vilket innebär en tillväxt på nästan 3 procent. Lika stor procentuell ökning hade Lemland och Geta med ett plus på 61 respektive 15 personer. Övriga landsbygdskommuner där befolkningen växte var Eckerö, Finström, Hammarland och Lumparland, medan folkmängden sjönk i Saltvik och Sund.

Den största relativa tillväxten hade dock Sottunga där en ökning med 13 personer gjorde att befolkningen blev 15 procent större under året. Också i Vårdö och Brändö ökade folkmängden, medan de tre övriga skärgårdskommunerna Föglö, Kumlinge och Kökar hade en minskning.

Befolkningsförändring efter kommun 2020

 

Figurens innehåll beskrivs i texten i anslutning till figuren

Totalt för landsbygden blev förändringen ett plus på 208 personer, vilket var mera än 2019. Skärgårdens folkmängd ökade med 11 personer efter att ha minskat med 16 under 2019. Mariehamn som 2019 hade en minskning med 64 personer fick nu en ökning med 26.

Årlig befolkningsförändring efter region 2000–2020

 

Figurens innehåll beskrivs i texten i anslutning till figuren

Befolkningen har vuxit med nästan 4 400 personer sedan år 2000

Sedan år 2000 har Ålands befolkning ökat med närmare 4 400 personer. Jomala har fått över 2 000 fler invånare och Mariehamns befolkning har vuxit med drygt 1 200. I Lemland är ökningen över 500 personer, i Finström 300 och i övriga landsbygdskommuner sammanlagt över 500. De flesta kommunerna på landsbygden har vuxit under de senaste 20 åren, men Lumparland och Sund har några få invånare färre nu än år 2000. I skärgården är det bara Vårdö som har fått flera invånare under 2000-talet, 50 personer. Övriga skärgårdskommuner visar en minskning under 20-årsperioden, varför skärgården totalt har fått nästan 300 färre invånare.

Befolkningsförändring efter kommun 2000-2020

 

Figurens innehåll beskrivs i texten i anslutning till figuren

Kvinnorna har ökat med närmare 2 100 och männen med 2 300 sedan år 2000. Det betyder att kvinnoöverskottet i befolkningen har minskat från 380 till 150 personer. Under 2020 ökade kvinnorna med 135 och männen med 110. Av kommunerna är det endast Mariehamn som har ett större kvinnoöverskott, men även i Finström och Saltvik är kvinnorna något flera än männen. I övriga kommuner är männen i majoritet.

Större tillväxt än Sverige och Finland

Den relativa förändringen för Åland som helhet 2020 blev 0,8 procent; en högre ökningstakt än Finlands 0,2 procent och för första gången på nio år även större än Sverige där tillväxten var 0,5 procent. Under 2000-talet har den genomsnittliga årliga befolkningstillväxten varit 0,8 procent för både Åland och Sverige, jämfört med 0,3 procent för Finland. Folkmängden i Finland är nu 7 procent större än år 2000, medan den har vuxit med 17 procent på Åland och i Sverige.

Procentuell befolkningsförändring för Åland, Finland och Sverige 2000–2020

 

Figurens innehåll beskrivs i texten i anslutning till figuren

Tabellen Bosatt befolkning efter kommun 1910–2020 visar utvecklingen i kommunerna i ett sekellångt perspektiv. I databastabellen Befolkning efter kommun 1910–2020 framgår dessutom årsvisa uppgifter från 1970 och framåt.

Under april kommer uppgifter om befolkningens åldersstruktur, födelseort, språk och medborgarskap samt fördelning på byar och stadsdelar 2020 att publiceras på ÅSUBs webbplats under statistikområdet Befolkning. Utförlig samlad information om såväl befolkningens struktur som befolkningsrörelsen 2020 publiceras i oktober 2021 i statistikrapporten ”Befolkningen 2020”.

Beskrivning av befolkningsstatistiken

Kenth Häggblom

+358 (0)18 25497
fornamn.efternamn[at]asub.ax