Invånarantalet 31.12.2022

Ålands befolkning ökade med 15 personer 2022

Det slutliga invånarantalet på Åland den 31 december 2022 är 30 359 personer. Ökningen från 2021 var 15 personer, vilket är den minsta årliga tillväxten hittills under 2000-talet, då den i genomsnitt har varit 200 personer. Jomalas folkmängd ökade mest sett till antalet och Sottungas räknat i procent.

Antal invånare 31.12.2022 efter kön och kommun samt förändring från 31.12.2021
Antal invånare 31.12.2022 efter kön och kommun samt förändring från 31.12.2021

Ökning i Mariehamn, fyra landsbygdskommuner och tre skärgårdskommuner

Jomalas folkmängd växte med 98 personer. Landsbygdens sammanlagda ökning blev dock bara 10 personer trots att invånarantalet steg något också i Hammarland, Eckerö och Geta, eftersom övriga kommuner visade minussiffror. I skärgården ökade Sottunga mest och även i Brändö och Föglö noteras en liten uppgång. På grund av minskning i resterande skärgårdskommuner sjönk dock skärgårdens totala folkmängd med tio personer.  Mariehamns befolkning ökade med 15 personer.

Befolkningsförändring efter kommun 2022
Befolkningsförändring efter kommun 2022

Av invånarna är 15 295 kvinnor och 15 064 män. Kvinnoöverskottet är således 231 personer, något större än året innan.

Kvinnoöverskott 2000–2022
Kvinnoöverskott 2000–2022

Betydligt lägre befolkningstillväxt per 1 000 invånare än Finland och Sverige

Under 2000-talet har den genomsnittliga årliga befolkningstillväxten mätt i promille, det vill säga per 1 000 invånare, varit drygt 7 för både Åland och Sverige jämfört med 3 för Finland. Utvecklingen för Åland 2022 var således ovanligt svag med en tillväxt på endast 0,5 promille, medan den i Finland och Sverige låg på 3 respektive 7 promille, det vill säga 2000-talets medelnivå. Folkmängden i Finland är nu 7 procent större än år 2000, medan den har vuxit med 18 procent på Åland och i Sverige.

Relativ befolkningsförändring för Åland, Finland och Sverige 2000–2022
Invånarantalet efter region 2000–2022

Ökning med 4 600 personer sedan år 2000

Ålands befolkning har vuxit med 4 600 personer sedan år 2000. I Mariehamn är ökningen 1 300 och på landsbygden 3 600 personer, varav Jomala står för 2 300. Skärgården har fått 300 invånare färre. Jomalas tillväxt är närmare 70 procent, medan ökningen har varit 14 procent för de övriga landsbygdskommunerna sammanlagt och 12 procent i Mariehamn. Skärgårdens folkmängd har minskat med 13 procent sedan år 2000.

Invånarantalet efter region 2000–2022
Relativ befolkningsförändring för Åland, Finland och Sverige 2000–2022

Tabellen Bosatt befolkning efter kommun 1910–2022 på ÅSUBs webbplats visar utvecklingen i kommunerna i ett över sekellångt perspektiv. I databastabellen Befolkning efter kommun 1910–2022 framgår dessutom årsvisa uppgifter från 1970 och framåt.

Under april och maj kommer uppgifter om befolkningens åldersstruktur, födelseort, språk och medborgarskap samt fördelning på byar och stadsdelar 2022 att publiceras på ÅSUBs webbplats under statistikområdet Befolkning. Utförlig samlad information om såväl befolkningens struktur som befolkningsrörelsen 2022 publiceras i oktober 2023 i statistikrapporten ”Befolkningen 2022”.

Statistiken om befolkningens storlek baseras på registeruppgifter från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata som ytterligare har kompletterats av Statistikcentralen. Den slutliga befolkningssiffran för Åland är 63 personer mindre än i den preliminära statistiken som publicerades i januari. Ukrainska flyktingar som fått uppehållstillstånd men inte hemkommun ingår inte i statistiken.

Beskrivning av befolkningsstatistiken

Kenth Häggblom

+358 (0)18 25497
fornamn.efternamn[at]asub.ax