Invånarantalet i byar och stadsdelar 31.12.2012

Mariehamns centrum ökade mest

Statistiken på ÅSUBs webbplats över invånarantalet i Ålands byar och stadsdelar är nu uppdaterad med siffror för 31 december 2012. Den mindre folkökningen 2012 märks i att färre byar hade befolkningstillväxt 2012 än 2011. Av landsbygdens och skärgårdens drygt 240 bebodda byar ökade invånarantalet i 87 jämfört med 106 år 2011.

Fortsatt tillväxt i Innerstaden

Av de stadsdelar och byar som hör till Mariehamn hade 17 stycken befolkningstillväxt 2012, medan invånarantalet minskade i 14 och var oförändrat i 3. Befolkningen ökade mest i stadens centrum, d.v.s. stadsdelen Storängen, där invånarantalet steg med 73 personer. Storgärdan, den nya stadsdelen norrom Östernäs, växte med 47 personer och har nu nästan 60 invånare. Lotsberget och Främmanberg ökade med ett tiotal personer vardera, medan Vreten minskade med 17. Totalt ökade Innerstaden med nästan 100 personer.

Norra stadens folkmängd steg med knappt tio personer. Där var det Backeberg och Österbacka som ökade mest med runt 15 personer vardera, medan Johannebo och Dalbo båda minskade med drygt 20. Det tredje av Mariehamns huvudområden, Södra staden, hade en oförändrad folkmängd 2012. Inga större förändringar skedde i de enskilda stadsdelarna där. Östernäs är fortfarande Mariehamns största stadsdel med drygt 1 060 invånare.

 

Under 2000-talet har Mariehamns befolkning ökat med drygt 850 personer. De första åren skedde tillväxten främst i Norra staden, medan det är Innerstaden som har ökat mest på senare år.

Vesterkalmare är nu störst i Jomala

I landsbygdens kommuner ökade Vesterkalmare mest år 2012, plus 42 personer, och blev därmed Jomalas största by, en ställning som Prästgården har haft sedan början av 1970-talet. Förutom den gamla bykärnan hör Kalmsta, Solberget och västra delen av Kalmarnäs till Vesterkalmare som nu med sina 444 invånare är Ålands tredje största by efter Godby och Storby. Andra byar i Jomala med en lite större ökning var Österkalmare med plus 20 personer, samt Björsby, Kungsö och Möckelö med en tillväxt på runt 10 personer vardera.

Byar i andra kommuner som ökade markant var Bamböle och Godby i Finström som båda växte med omkring 20 personer, Söderby i Lemland och Ödkarby i Saltvik som noterar en ökning med runt 15 personer samt Tranvik i Sund med ett plus på 11. Svartsmara och Finby minskade mest på landsbygden, minus 10 för båda.

I 73 av landsbygdens byar var det befolkningstillväxt under 2012. I 78 byar minskade invånarantalet och i 34 var det oförändrat. Totalt finns det 185 bebodda byar på landsbygden. I 46 av dessa bor det över 100 personer och 26 har mindre än 10 invånare.

Degerby blev skärgårdens största by

Skärgården hade en negativ befolkningsutveckling 2012, men trots detta ökade invånarantalet i 14 byar. Störst var ökningen i Degerby, plus nio personer. I och med att Kumlinge by samtidigt hade den största minskningen i skärgården, minus 18 personer, betyder det att Degerby nu intog ställningen som skärgårdens största by, en position som Kumlinge har haft åtminstone hela 1900-talet och fram tills 2011. Övriga byar i skärgården med en mera betydande nedgång är Karlby som minskade med sex personer samt Vargata och Vårdö by med en nedgång på sju personer vardera. I Vårdö minskade folkmängden i nästan alla byar under året.

Totalt sjönk invånarantalet i 27 skärgårdsbyar och var oförändrat i 18. Antalet bebodda byar i skärgårdskommunerna är 58. Tre av dem har mer än hundra invånare och sju stycken mindre än tio.

I diagrammet visas de byar (blått) och stadsdelar (rött) där folkmängden har ökat eller minskat med mera än tio personer under 2012.  

Eftersom en hel del av byarna är små och de årliga förändringarna i många fall rör sig bara om några få personer, kan det vara bra att studera utvecklingen över en längre tid för att få en bredare bild av befolkningsutvecklingen i byar och kommundelar.
 
I tabellen Invånarantalet i byar och stadsdelar 2000, 2011 och 2012 framgår samtliga byars och stadsdelars invånarantal de tre nämnda åren samt förändringen för perioderna 2000–2012 och 2011–2012. I tabellen Invånarantalet i byar och stadsdelar 1990–2012 finns siffror för varje enskilt år under perioden.

Beskrivning av statistiken

Mera information ger Kenth Häggblom, kenth.haggblom[a]asub.ax

Publicerad 10.4.2013