Invånarantalet i byar och stadsdelar 31.12.2017

Norra Mariehamn och södra Jomala växte mest 2017

Av de tio byar som hade den största ökningen av invånarantalet 2017 ligger fem i södra delen av Jomala. Detta framgår av statistiken över invånarantalet i byar och stadsdelar som nu är uppdaterad med siffror för 31 december 2017.

Befolkningen ökade i 78 byar på landsbygden och 13 i skärgården

På landsbygden ökade Möckelö klart mest 2017 med en tillväxt på närmare 60 invånare. I Jomala hade ytterligare Sviby, Kungsö, Önningeby och Österkalmare en ökning med tio personer eller mera. I andra kommuner var det Vestanträsk i Finström, Prästgården och Kattby i Hammarland samt Lemböte i Lemland som ökade med mera än tio personer. Av landsbygdens byar hade 78 befolkningstillväxt under 2017. I 62 byar minskade invånarantalet och i 45 var det oförändrat.

 

Västra Ytternäs i Mariehamn och Möckelö i Jomala är de stadsdelar/byar som haft den största befolkningstillväxten på Åland 2017

Trots en minskande befolkning totalt sett i skärgården steg invånarantalet i 13 av regionens byar 2017. Prästgården i Kumlinge ökade mest, med nio personer. Degerby hade den största nedgången med 16 personer. Invånarantalet minskade i 33 byar och var oförändrat i 13.

Östernäs åter störst i staden

Mariehamn hade Västra Ytternäs den största ökningen, drygt 70 personer. Tack vare det steg invånarantalet i södra staden med ett trettiotal trots en tillbakagång i övriga stadsdelar. Västernäs hade den största minskningen, närmare 30 personer, och förlorade därmed sin förstaplats till Östernäs som nu är den enda stadsdelen med 1 000 invånare. Innerstadens invånartal ökade med ett tjugotal, och där var det främst den relativt nya stadsdelen Storgärdan som stod för tillväxten.

Det tredje av Mariehamns huvudområden, norra staden, växte mest under 2017 eller med 50 personer. Den största ökningen hade Backeberg med 30 personer, medan Johannebo, Västra Klinten och Österbacka växte med ett drygt tiotal vardera. Av de stadsdelar och byar (se bifogade Beskrivning av statistiken) som hör till Mariehamn ökade folkmängden i 18 och minskade i 15.

 

I Mariehamn har innerstaden haft den snabbaste befolkningstillväxten under de tio senaste åren.

Innerstaden är sedan några år det största området i Mariehamn och där bor det nu nästan 4 500 invånare. I norra staden är invånartalet 4 250 och i södra staden närmare 2 800.

2 000 personer bor i de expanderande byarna i södra Jomala

Av de 185 bebodda byarna på landsbygden har 16 över 200 invånare, varav 9 ligger i Jomala. I 22 stycken bor det färre än 10 personer. I skärgården har ingen by fler än 200 invånare, men i 4 bor det 100 personer eller flera. I 14 av de 59 skärgårdsbyarna är invånarantalet under 10.

 

Östernäs och Västernäs är de största stadsdelarna med ungefär 1 000 invånare vardera och Godby är den största byn med 934 invånare.

De båda byar i Jomala som har vuxit mest under 2000-talet, Väster- och Österkalmare har nu tillsammans 1 000 invånare eller en femtedel av Jomalas befolkning. Lika stor del bor i de tre övriga byarna i södra Jomala som har haft en stor ökning, Möckelö, Sviby och Kungsö. Ytterligare en dryg femtedel av Jomalas invånare bor i kommunens centrala delar, Prästgården och de närmaste grannbyarna, men i detta område är det bara Ingby som har expanderat nämnvärt under 2000-talet.

 

I Jomala har områdena Väster- och Österkalmare samt Sviby-Möckelö-Kungsö haft den starkaste befolkningstillväxten under de tio senaste åren

I excelfilen Invånarantalet i byar och stadsdelar framgår samtliga byars och stadsdelars invånarantal för åren 1990–2017 samt en särskild tabell som visar förändringen från år 2000 och 2016 till 2017. Databasen Befolkning 1999–2017 efter kommun, by och kön visar även fördelningen på kvinnor och män.

Kenth Häggblom

+358 (0)18 25497
fornamn.efternamn[at]asub.ax