Kommunernas bokslut 2000, preliminära siffror

ÅSUB har nu gett ut följande publikationer:

* Kommunernas och kommunalförbundens ekonomi och verksamhet 1999

Det nya bokföringssystemet tillämpades första gången i kommunerna för år 1999. Detta är en orsak till att den slutliga ekonomistatistiken för detta år publiceras först nu, eftersom boksluten fördröjdes i vissa kommuner och det nya systemet också medförde ett merarbete inom ÅSUB. Nytt med denna publikation är att den för första gången, förutom de ekonomiska uppgifterna, innehåller också verksamhetsuppgifter. Liksom tidigare ingår en bilaga med tidsserier för några ekonomiska nyckeltal. Ladda ner hela publikationen Kommunernas och kommunalförbundens ekonomi och verksamhet 1999 här.

* Kommunernas bokslut 2000, preliminära siffror

Statistikmeddelandet med bokslutsuppgifter för år 2000 publicerades genast efter att alla kommuner hade lämnat in den första delen av ekonomistatistiken för 2000. Meddelandet innehåller även jämförelser med 1999. Också för år 2000 kommer en mera detaljerad publikation med kommentarer och slutliga siffror över ekonomi och verksamhet att ges ut. Ladda ner hela publikationen Kommunernas bokslut 2000, preliminära siffror här.

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden